“วีรศักดิ์”สั่งลุยเพิ่มความรู้-ชี้ช่องเกษตรกร ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออก

“วีรศักดิ์”มอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรกรทั่วประเทศ ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอสร้างโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก “อรมน”รับลูก เตรียมลงพื้นที่ 6 ภูมิภาค ตลอดปี 63

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเดินหน้าลงพื้นที่พบปะ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ

“ขอให้เน้นตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่งมีเอฟทีเอกับไทย และได้ลดเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้วเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรจำพวกผัก ผลไม้ ยางพารา มันสำปะหลัง เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง เป็นต้น”นายวีรศักดิ์กล่าว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้หารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ในการทำงานในปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร และจัดสัมมนา ใน 6 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ที่ไทยทำกับ 18 ประเทศ 13 ฉบับ สร้างแต้มต่อในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะเมื่อประเทศคู่เอฟทีเอยกเลิก หรือลดภาษีศุลกากรที่เก็บจากไทยแล้ว

โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 1.เดือนพ.ย.2562 จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) สินค้าข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด กล้วยไข่ และมันฝรั่ง 2.เดือนธ.ค.2562 จังหวัดสงขลา (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) สินค้าข้าว อาหารทะเล ใยตาลโตนด ยางพารา และผลไม้ 3.เดือนก.พ.2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง) สินค้ามันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ผลไม้ และกาแฟ

4.เดือนมี.ค.2563 จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) สินค้าอ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และผลไม้ 5. เดือนพ.ค. 2563 จังหวัดระยอง (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) สินค้ามันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และยางพารา และ 6.เดือนมิ.ย.2563 จังหวัดสกลนคร (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) สินค้าข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ ผลไม้ และผ้าย้อมคราม