เรียนฟรี! “พาณิชย์”เปิดหลักสูตรออนไลน์ สอนเรื่องการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ

“วีรศักดิ์”สั่งการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตรออนไลน์ สอนเรื่องการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ ช่วยรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด เผยล่าสุดมี 8 หลักสูตร ที่พร้อมให้เรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงที่มีคำแนะนำให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้เสริมสร้างองค์ความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) สร้างแต้มต่อในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.การเปิดเสรีภาคบริการ 5.องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7.สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8.ทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ แต่ละหลักสูตรจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งหากผู้เรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ ระบบจะมีการออกใบรับรอง (Certificate) หรือประกาศนียบัตรให้ด้วย

“ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถเรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้ และกรมฯ ยังได้อัพโหลดการจัดสัมมนาของกรมฯ ในช่วงที่ผ่านมา ขึ้นในเว็บไซต์กรมฯ www.dtn.go.th และเพจเฟซบุ๊ค “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ด้วย เช่น “เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป” เป็นต้น”นางอรมนกล่าว