ผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ “สร้างโอกาศสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี

View Fullscreen