ไทย-ออสซี่ปลื้ม FTA ดันการค้าโต 2 เท่า เล็งร่วมมือท่องเที่ยว-เกษตร-พลังงาน-ดิจิทัล

ไทย-ออสเตรเลียเป็นปลื้ม FTA ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า หลังจากทำมาตั้งแต่ปี 48 เล็งเพิ่มความร่วมมือการท่องเที่ยว เกษตร พลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมชมไทยตัวตั้งตัวตีผลักดัน RCEP จนสำเร็จ   

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบปะหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลียเพิ่มเติมจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลียที่มีอยู่ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผลจากการทำ FTA ได้ช่วยให้มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว จากมูลค่า 6,427.60 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2548 เป็น 13,206.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 โดยในด้านการค้า ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้ว จึงต้องการเพิ่มความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

“ออสเตรเลียเห็นถึงความสำคัญและต้องการที่จะยกระดับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทยในด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร พลังงาน และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อช่วยให้มูลค่าเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน จึงมอบให้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายหารือในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางจัดทำเป็นความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อไป”นายบุณยฤทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ ออสเตรเลียยังได้แสดงความชื่นชมการดำเนินการของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่ช่วยผลักดันให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีความคืบหน้าจนสามารถสรุปผลสำเร็จได้ โดยออสเตรเลียแจ้งว่าจะดำเนินการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ในปีนี้ ส่วนไทยก็อยู่ระหว่างดำเนินการภายในเพื่อให้สัตยาบัน RCEP ในปีนี้เช่นกัน

ในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) การค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่า 13,206.21 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออก มูลค่า 9,828.83 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า มูลค่า 3,377.38 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถแทรกเตอร์ ไข่มุก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ถ่านหิน ธัญพืช อะลูมิเนียม ทองแดง ผลิตภัณฑ์นม และเหล็ก