อาเซียน-แคนาดาประกาศเริ่มต้นการเจรจาจัดทำ FTA อย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดาประกาศเริ่มต้นการเจรจาจัดทำ FTA อย่างเป็นทางการ มอบเจ้าหน้าที่เร่งจัดทำแผนเจรจา และเริ่มประชุมรอบแรกโดยเร็ว “สินิตย์”เผยเป็นโอกาสในการเปิดตลาดเชื่อมโยงไปภูมิภาคอเมริกาเหนือ และเพิ่มโอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้น ด้านเอกชนขานรับและสนับสนุนการเจรจาเต็มที่

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 10 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยไทยได้ร่วมกับสมาชิกอาเซียนและแคนาดาประกาศเริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-แคนาดา อย่างเป็นทางการ และยังเป็นการฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา ครบ 45 ปี ในปี 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มอบระดับเจ้าหน้าที่อาเซียนและแคนาดาเร่งจัดทำแผนการเจรจา และเริ่มการประชุมรอบแรกโดยเร็ว

“การเปิดเจรจา FTA ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเปิดตลาดการค้าใหม่ ๆ โดยการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา จะช่วยขยายโอกาสการค้า การลงทุน และสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งไทยยังไม่เคยมี FTA มาก่อน รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น”นายสินิตย์กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกับภาคเอกชนจากสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน โดยภาคเอกชนขานรับและพร้อมสนับสนุนการเจรจาดังกล่าว และมั่นใจว่าจะช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-แคนาดา รวมทั้งเกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างภูมิภาค และสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้หลักการของ WTO การส่งเสริมการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต การค้าดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ได้โดยเร็ว และได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนงานด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียน-แคนาดา ปี 2564-2568 ที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ของอาเซียน ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน และการพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) อาเซียนกับแคนาดามีมูลค่าการค้ารวม 18,450 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.8% โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 14,093 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.3% และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 4,357 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.3% ส่วนไทยกับแคนาดามีมูลค่าการค้ารวม 2,002 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.3% โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,349 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.7% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 653 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.8% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ธัญพืช ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น