กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง ”รอบรู้ตลาดการค้าเสรี:อาหารแห่งอนาคต เทรนด์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่” วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา13.30 – 16.30 น.

View Fullscreen