‘กรมเจรจาฯ’ ลงพื้นที่อุทัยธานี ดันสินค้าเกษตรดาวเด่น ใช้ FTA บุกตลาดต่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมสำนักงานพาณิชย์และสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เล็งใช้ FTA ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จาก FTA ดันสินค้าดาวเด่นในพื้นที่ ทั้งปลาแรด สับปะรด โกโก้ และถั่วแระ เพิ่มโอกาสขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี (ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่พบหารือกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “การใช้ประโยชน์จาก FTA กับโอกาสของสินค้าเกษตรไทย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ซึ่งผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการใช้ช่องทางตลาดดิจิทัลหรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เข้ามาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดต่างประเทศ

นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ ยังได้พบหารือกับกลุ่มแปรรูปปลาตำบลท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลา โดยเฉพาะปลาแรด ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
ที่รวมตัวกันจนประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงและการจำหน่ายปลา โดยภายหลังมีการนำปลามาแปรรูป
เป็นสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งข้าวเกรียบปลา แหนมปลา ปลาร้า ปลาส้ม และทอดมันปลา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ปลาแรดอีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อทางการค้าขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อำเภอห้วยคต เพื่อศึกษาดูงานและสำรวจศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากสับปะรด โกโก้ และถั่วแระ เช่น เยลลี่จากสับปะรด สับปะรดอบน้ำผึ้ง สับปะรดกวน แยมสับปะรด นำสารสกัดจากสับปะรดมาทำเครื่องสำอาง โทนเนอร์ เซรั่ม สครับ ผงโกโก้ และสารสกัดจากเปลือกถั่วแระที่นำไปผลิตเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยได้แนะนำให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายโอกาสทางการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย. 2565) ไทยส่งออกปลาแรด ทั้งปลาแรดมีชีวิต เนื้อปลาแรดฟิลเล และเนื้อปลาแรดทั้งตัวแช่แข็งไปตลาดโลก มูลค่า 10.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย การส่งออกสับปะรดแปรรูป (สับปะรดกระป๋อง) มีมูลค่า 169.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.32 ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ และส่งออกโกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ มูลค่า 18.16 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 24.66 ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เมียนมา และจีน

————————————-

17 มิถุนายน 2565