อาเซียน-จีนเร่งอัปเกรด FTA เพิ่มเปิดตลาดสินค้า ลงทุน หนุน MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล-สีเขียว

อาเซียน-จีน จับมือยกระดับความตกลง FTA ให้มีความทันสมัย เร่งเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม เปิดเสรีการลงทุนและคุ้มครองการลงทุน ร่วมมือส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว ไทยย้ำต้องร่วมกันศึกษาให้เสร็จ ก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เห็นชอบ ก.ย.นี้ มั่นใจช่วยขยายการค้า การลงทุนของสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้น

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นประธานฝ่ายอาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 15 และการประชุม Special ACFTA-JC ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามการดำเนินการตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า เเละแนวทางการยกระดับความตกลงฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน

โดยการประชุม ACFTA-JC ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามความตกลง FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน ของคณะทำงานย่อยในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะทำงานด้านมาตรฐาน คณะทำงานด้านการลงทุน และคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และยังเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสมาชิกความตกลงให้มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น และแนวทางการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะจากฝ่ายจีน

สำหรับผลการหารือ เห็นว่ามีสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม การเปิดเสรีและคุ้มครองการลงทุน เเละการหารือความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม MSMEs เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะต้องร่วมกันจัดทำการศึกษาก่อนที่จะเริ่มการเจรจา โดยที่ประชุม Special ACFTA-JC ได้หารือในเรื่องดังกล่าวด้วย และไทยในฐานะประธานร่วม ได้กล่าวย้ำว่า ต้องเร่งดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ให้ความเห็นชอบในเดือนก.ย.2565 เพื่อให้สามารถประกาศเริ่มการเจรจาต่อไป เเละเชื่อมั่นว่าการยกระดับความตกลงฯ จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีมูลค่า 668,961 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.11% โดยอาเซียนส่งออกไปจีน มูลค่า 280,538 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.30% และการนำเข้าจากจีนไปยังอาเซียน มูลค่า 388,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.69% ส่วนในช่วง 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.–พ.ค.) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 44,621.92 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 15,156.35 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากจีน มูลค่า 29,465.58 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ