ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ หรือ JETRO Bangkok ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP”

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและญี่ปุ่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทย จะได้รับความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า วิธีการตรวจสอบตารางกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิด รวมถึงขั้นตอนการออกหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลง RCEP

ห้ามพลาดผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง facebook: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7373