FTA กับเกษตรกร

12 มิถุนายน 2019 เอฟทีเอดันส่งออกผลไม้ไปจีนพุ่ง “ทุเรียน”นำโด่งมูลค่าสูงสุด ตามด้วยมังคุด ลำไย
10 มิถุนายน 2019 เอฟทีเอหนุนส่งออกปศุสัตว์พุ่ง เฉพาะจีน 4 เดือนโต 1,045% เล็งถกคู่ค้าเก่า-ใหม่เปิดตลาดเพิ่ม
06 มิถุนายน 2019 สถิติส่งออกผลไม้ ไทย-อาเซียน, ไทย-จีน ปี 2561 เปรียบเทียบก่อน/หลังมี FTA
06 มิถุนายน 2019 FTA ดันไทยครองแชมป์โลกผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
06 มิถุนายน 2019 กรมเจรจาฯ จัดให้ พา SMEs ชนะประกวดแผนธุรกิจ ดูงานแฟร์ที่จีน หาไอเดีย-คู่ค้าต่อยอดธุรกิจ
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนม-โคเนื้อ ดูงาน THAIFEX สร้างไอเดียพัฒนาสินค้า
28 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ นำผู้ประกอบการชาไทย โชว์ศักยภาพงาน THAIFEX เพิ่มโอกาสส่งออก
15 พฤษภาคม 2019 กรมเจรจาฯ คัดสุดยอด 5 ทีมธุรกิจ เตรียมนำร่วมแฟร์อาหารที่จีน เปิดโอกาสค้าขาย-เจรจาธุรกิจ
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดปัตตานี
1 9 10 11 12