เรื่องราวล่าสุด

28 มิถุนายน 2019 “พาณิชย์ลำพูน”ผนึกพันธมิตร ทำแผนรับมือ“ลำไย” เล็งดันแปรรูป บริโภคในประเทศ-ส่งออก
28 มิถุนายน 2019 ไทยชวนชิลีลดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการเร็วขึ้นจากกำหนดเดิมปี 66 หวังเพิ่มยอดค้าขาย
27 มิถุนายน 2019 “พาณิชย์”แจ้งข่าว ผู้นำเข้าที่ต้องการขอรับจัดสรรโควตาเกษตร 10 รายการ รีบยื่นด่วน
25 มิถุนายน 2019 FTA ปลดล็อคกำแพงภาษีให้สินค้าประมงของไทย
25 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเปรู ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
25 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
25 มิถุนายน 2019 บทความเรื่อง “สงครามการค้าระลอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (4)”
25 มิถุนายน 2019 บทความเรื่อง “สงครามการค้าระรอกใหม่กับผลกระทบต่อเศรษษฐกิจโลก (3)”
21 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
21 มิถุนายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
1 62 63 64 65 66 87