เรื่องราวล่าสุด

05 ตุลาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
05 ตุลาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
05 ตุลาคม 2018 แนะนำศูนย์บริการข้อมูล FTA
28 กันยายน 2018 การบริการข้อมูลด้วย QR Code
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-มิ.ย.)
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-มิ.ย.)
02 สิงหาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลีปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.)
28 มิถุนายน 2018 การสัมมนาเรื่อง “ASEAN – Hong Kong FTA Opportunity to Explore business to China”
22 พฤษภาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ม.ค.-ก.พ.)
21 พฤษภาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเปรู (ม.ค.-ก.พ.)
1 79 80 81 82 83 93